Medfølelse er medisin for sjelen

Det viser seg at de menneskene som angir best livskvalitet kjennetegnes av høy emosjonell intelligens og stor grad av medfølelse. Kanskje er medfølelse nøkkelen til et harmonisk liv? Det neste spørsmålet er om medfølelse er noe vi kan trene opp?

1
9210

I den tradisjonelle «Vestlige psykologien» tenker man seg at mennesket er utstyrt med omtrent 12 grunnfølelser, og mange av disse følelsene har et negativt fortegn. Når livet handler om å gjøre sine plikter for å tilkjempe seg flest mulig fordeler, lever vi ofte på en anstrengt måte preget av stress, konkurranse og smålighet. Slike følelser sliter på oss både fysisk og psykisk og det tapper oss for energi og livsglede. De Østlige visdomstradisjonene mener at medfølelse er den mest potente medisin man kan ta mot livslede, stress og indre uro.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Dalai Lama anbefaler oss å meditere på medfølelse og takknemlighet. Tanken er at gode evner til medfølelse vil underminere eller «presse» destruktive følelses ut av det menneskelige sinnelag. Dalai Lama oppfordrer til fokus på medfølelse og emosjonell godhet for andre mennesker. Selv om du mister alt du eier, kan ingen ta fra deg varme følelser for andre. Dalai Lama mistet sitt land, men følte han vant hele verden på grunn av sine evner til å knytte bånd til andre mennesker. Et viktig poeng i denne sammenheng handler om å legge merke til hva man har til felles med andre. Noen mennesker kan fremstå som fiendtlige eller uinteresserte, men dersom vi klarer å se bak fasaden, er det sannsynlig at vi ser fellesmenneskelige følelser som frykt og usikkerhet i kombinasjon med et ønske om å bli akseptert. Jesus har en lignende anbefaling når han sier at vi skal be for våre fiender (også elsk dine fiender), noe som sannsynligvis er motivert av en lignende innsikt. Når man tilgir sine fiender, slipper man dem fri, og kanskje oppdager man at det var en selv som var fanget.

Medfølelse hjelper oss å innta et større perspektiv. Det er en sympatisk følelse som assosieres med indre fred, mental balanse og generell god helse. Motsatt vil sinne, sjalusi, hovmod, forakt og lignende ha direkte helseskadelige konsekvenser. En av de mest avgjørende predikatorene for hjerte- og karsykdommer er eksempelvis «fiendtlighet».

Medfølelse handler om kapasitet for innlevelse i andre. Det betyr at vi forestiller oss hvordan det er å være en annen, og samtidig etablerer en godhet for dette menneske. Det innebærer en forståelse for at andre har problemer akkurat som oss, og noen ganger har de langt større problemer. Når vi innser dette, og kanskje tilbyr vår støtte, åpner vi oss for andre på en medfølende måte.

Noen forsøker å holde andres lidelse på avstand. Noen sier at de har alt for mye medfølelse og derfor beskytter seg mot andres smerte for å unngå å bli overveldet. Når man er i underskudd kan det hende at man må beskytte seg, men de som lever best er sannsynligvis de som har stor kapasitet for medfølelse uten at de føler seg nedtrykt av det. Å føle med en annen betyr ikke at man nødvendigvis skal overta smerten, men det er gjennom gjenkjennelsen man kan utvikle en godhet for den andre, og det er nettopp denne godheten som kan bade livet i mening. Som terapeut kjenner jeg ofte på andres smerte, og når jeg virkelig klarer å bry meg på en genuin måte, opplever jeg det som noe av det beste livet har å tilby. Jeg er ikke glad for at andre har det vondt, men jeg blir glad for at medfølelse er en mulighet fordi det kurerer smerte og skaper solide fellesskap.

Medfølelse er noe man kan trene på. Det involverer vilje og handling. Viljen handler om at man simpelthen tillater seg å være åpent innstilt ovenfor andre. Det betyr at man utvider sin horisont og kanskje redefinerer hva som er viktig fra et litt smalere fokus på egne behov til et større fokus som involverer våre medmennesker. Handling dreier seg om hva man har tenkt å gjøre. Kanskje velger man å donere noen penger, stille seg til rådighet som samtalepartner eller forsøke å bidra så godt man kan innenfor de rammene man har tilgjengelig.

Det kan hende at man går inn for å se det gode i mennesker, og være mer raus ovenfor det som ikke er så godt. Kanskje bestemmer man seg for å smile mer til andre på gata eller uttrykke sin kjærlighet ovenfor andre litt oftere. Det trenger ikke å være noe stort. Det handler bare om at medfølelse tilfører både oss selv og andre noe verdifullt. Mor Teresa er kjent for sitatet: «We cannot do great things on this earth. We can only do small things with great love».

De menneskene som lever best, angir god livskvalitet og blir godt likt av andre, har flere fellestrekk: Høy emosjonell intelligens og stor grad av medfølelse er blant de viktigste. Når det også viser seg at medfølelse er noe man kan trene opp, synes det å være et særdeles verdig prosjekt. Medfølelse utvikler vår opplevelse av takknemlighet ved å ta fokus bort fra alle de små tingene som de fleste av oss har lært å ta alt for seriøst.

 

Øvelse

Two human head silhouettes with cogs and gearsMange av de store visdomstradisjonene har øvelser i medfølelse innbakt i sitt ”spirituelle repertoar”. I den kristne tradisjonen oppfordres man til å be for andre. Det vil si at man går bevisst inn for å tenke på andre på en godhjertet måte og ønske dem vel. Det er en god øvelse i medfølelse. Men man trenger ikke være religiøs for å kultivere en slags ”åndelig medfølelse” med andre. Dersom man tar seg litt tid til å tenke over alt det man er takknemlig for, og tar en pause fra fokuset på det man mangler eller det som er feil, vil man ofte oppleve at takknemlighetsfølelsen ledsages av sympati for de som ikke har like mye. Dette kan forbli en mental øvelse, men den blir kanskje enda mer effektiv dersom man setter den ut i praksis. Det vil si at man handler på sin medfølelse ved å gjøre noe for andre. Selvutvikling er ofte assosiert med indre ro, mental balanse og mer harmoni hos en selv, men det viktigste poenget i selvutvikling er at et balansert sinn har mer å gi til andre. Kanskje noen må begynne med å ta vare på seg selv (elsk deg selv) før de kan ha fokus på medfølelse, men mange av oss kan ganske umiddelbart engasjere oss mer i andres ve og vel med gode resultater.

Hvordan den enkelte velger å utvikle sin medfølelse og godhet for andre, må bli et individuelt anliggende. Man kan melde seg inn i en idealistisk organisasjon, jobbe frivillig for de eldre, bli støttekontakt for noen som trenger det, samle inn tøy eller mat til de som mangler midler selv, eller rett og slett bare være mer oppmerksom og interessert i de menneskene som står deg nærmest. Husk at man ikke nødvendigvis er i stand til å utrette store ting, men at man kan gjøre små ting med stor kjærlighet. Poenget er altså å investere (mentalt) i noe som går ut over våre egne behov. Det handler om å finne mening og verdi i noe som overskrider egoismen.

Forsøk å liste tre ting du kan gjøre for å oppøve medfølelse med andre i den kommende uken:

1 –

 

2 –

 

3 –

 

Relaterte artikler

MedmenneskelighetDe usedvanlig gode menneskene: Noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samværet blir belastende. Andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Hva kjennetegner de beste medmenneskene? Les mer

 

 

 

emosjonell-intelligensMedmenneskelighetens psykologi: Mennesker med høy emosjonell intelligens er mellommenneskelig kloke. De er genuint vennlige, åpne og tillitsvekkende. Nyere studier forteller mer om de gode medmenneskenes egenskaper. Les mer

 

 

 

human minds (series C)Styrk din sosiale intelligens: Både sosial & emosjonell intelligens har sitt opphav i våre relasjoner. Mange har negative livsmønster eller emosjonelle blokkeringer, men vi kan utvikle vår følelsesmessige & sosiale intelligens. Hvordan? Les mer

 

 

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Rausheten & åpenhetens psykologi: Livet er fult av tankefeller som forfører oss dersom vi ikke har lært å tenke oss om et par ganger før vi konkluderer. De beste menneskene jeg kjenner, er de som har få svar, men mange perspektiver. Les mer

 

 

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
Psykolog.com

DEL
Forrige artikkelAlt må ikke være perfekt
Neste artikkelInnboksen blir ikke tom selv om du dør
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi».

1 kommentar

  1. Flott artikkel! Liker godt denne siden, mye nyttig og nyansert stoff. Jeg lurer på om du også har skrevet noe om psykologi og språk? I retning av diskurspsykologi.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR