Avslappende mennesker kan også være effektive

Noen holder et høyt tempo og lever som om livet var en kamp for å tilkjempe seg mest mulig, men avslappede mennesker oppnår like mye som de med spisse albuer og høyt stressnivå.

0
5630

Grunnen til at mange av oss holder et høyt tempo, opprettholder en viss beredskap og konkurrerer med andre, som om livet var en pågående katastrofe, handler ofte om en slags iboende frykt for hva som vil skje dersom vi senker skuldrene. Mange klamrer seg til en slags hverdagslig alarmberedskap og tror at det kreves for å være effektive.

Richard Carlson adresserer dette tema i boken “Don´t sweat the small stuff, and it´s all small stuff” og påpeker at selv om vi skulle gå inn for å forholde oss roligere og mer vennlig innstilt til livet, betyr ikke det at vi aldri vil nå våre mål. Noen mennesker jager gjennom livet og har en slags underliggende idé om at en pause vil føre dem inn i en tilstand av latskap og apati. De er rett og slett redde for å roe seg ned da de frykter at de aldri vil komme tilbake i sitt vante tempo. Enten er det «bånn gass» eller fullstendig stillstand, noe som selvfølgelig representerer en grov feiltakelse. Carlson sitt råd er at vi må slutte å tro at vennlige og avslappende mennesker ikke kan yte på høyt nivå. De kan ofte yte på et høyre nivå enn de med de ”spisse albuene”.

Mental noiseStress, galopperende tanker og ubønnhørlige krav til egen innsats og aktivitetsnivå krever enorme mengder mental energi. De sier at livet er det som skjer når vi er opptatt med å legge andre planer. Når et oppjaget sinn haster av sted til neste gjøremål i effektivitetens navn, vil man opererer på et energinivå som drenerer livet for kreativitet, genuin motivasjon og livsglede. På et frenetisk aktivitetsnivå (karriere, barn, venner, sport, samliv, økonomi, fritidsaktiviteter, hytteturer, foreldremøter etc.) reduseres faktisk vår kapasitet slik at vi ligger langt under vårt egentlige potensial. Og den suksessen man opplever på ”høygir” kommer ikke på grunn av ”høygiret” men på tross av det.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Poenget er at balansertere og rolige mennesker kan oppnå like mye som de med konkurranse i blikket og kronisk høy puls. Kanskje det viktigste budskapet i forhold til selvutvikling er dette: Når man har indre ro blir man mindre distrahert av behov, ønsker og bekymringer. Med indre ro er det lettere å fokusere, konsentrere seg, nå sine mål og være raus og vennlig ovenfor andre.

”Indre ro” er for så vidt et diffust begrep, men ofte handler det om at vi gir slipp på et ”ego i underskudd” som ”tenker” at det trenger noe fra omgivelsene for å føle seg hel. Mange lever på en følelse av ”psykologisk underskudd” hvor behovet for å prestere, vinne eller tilkjempe seg en eller annen fordel blir altoverskyggende og skaper nettopp den typen livsstress som beskrives her. Rådet til Carslon kan kanskje virke overfladisk og litt lettvint, men han forsøker å overbevise oss om at det er mulig å senke skuldrene uten å bli satt på sidelinjen.

Innenfor meditasjon og mindfulness har man tatt dette på alvor i tusenvis av år. Målet i mye meditasjon er å kultivere ro og sindighet og forholde seg til livet på en mer balansert måte. Mange av de mest kjente bøkene på dette området handler om å ”oppnå mer med mindre stress”, og forholdet mellom meditasjon og hvordan de påvirker vårt mentale liv, er både interessant og oppsiktsvekkende. Ønsker du å lære mer om mindfulness og meditasjon, har vi laget et slags gratis kurs for dette på vår søskenside, WebPsykologen.no, og du finner det på linken under.

 

Seeking the serenity to discover business solutions

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
Psykolog.com

DEL
Forrige artikkelIkke avbryt eller fullfør andres setninger
Neste artikkelSlik lar vi oss påvirke, uten at vi vet det (!)
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi».

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR